Filigranski nakit

Kao naša osnovna delatnost, filigran kao vrsta obrade srebra i zlata, zauzima posebno mesto u zlatarskoj kući Filigran.

Pored standarde ponude nakita od filigrana, pokrivamo i Crkveni program, koji je namenjen opremanju crkava, manastira, crkvenih prodavnica i svestenstvu.

Naš je prevashodni cilj, da mladjim generacijama prikažemo lepotu ovakve vekovne obrade nakita.