Crkveni program

Crkveni program je namenjen opremanju crkava, manastira, crkvenih prodavnica i svestenstvu.